Yoga kan op vele manieren worden uitgelegd. Met een alledaagse, westerse uitleg drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de ‘waarneembare mens’ ook verbonden is met de ‘wezenlijke mens’, dat wil zeggen: De mens heeft zijn ware aard herkregen en leeft hiermee in overeenstemming.
De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waarin de deelnemer tracht tot de staat van yoga te komen.

Yoga is bevorderlijk voor de gezondheid. Wetenschappelijk is de yoga-ademhaling onderzocht. De yoga-ademhaling is een methode, die het autonome zenuwstelsel in balans brengt. Het kan psychologische en stressgerelateerde klachten verminderen. De technieken bestaat grotendeels uit lichaamshoudingen en ademhalingstechnieken.